HemNyhet: SödergatorStadsvandringar...Bussturer...Föreläsningar...Söder "nedcabbat"KontaktMer om Pontus....Sök
Sök


 Tjärhovsgatan, Mäster Mikaels gata och Stigberget
     
Mellan den torrlagda Fatburssjön och Götgatan anlades Södra Bantorget på 1800-talet som järnvägstorg. I och med att Forsgrenska medborgarhuset står färdigt 1940 så byter torget namn till Medborgarplatsen.
  Lillienhoffska huset byggdes 1668-70 av handelsmannen Joachim Pötter Lillienhof efter ritiningar av J.A. Albinius. residens för den engelska ambassadören 1723-42. Katarina församlings fattighus 1745-1888. 
     
Dosthoffska huset i Björns trädgård uppfördes 1766 av trädgårdsmästare Kristian Dosthoff. Köptes 1860 av Carl Gustaf Björn, sonen Carl Fredrik gjorde om till park i början av 1900-talet.
              
   Restaurang Grå Kvarn öppnades 1908 av Stockholms utskänknings AB. Arkitekt Sam Kjellberg. Serveringstillståndet övertogs från Källaren Hamburg (hörnet Götgatan /Folkungagatan) som upphörde och revs vid samma tid. 
     

Sifwertska kasernen uppfördes 1783 som Lorens Sifwerts bryggeri och bostad. 1813-75 huvudkvarter för Stadsvakten, tidvis kolerasjukhus och senare Ungkarlshotell.
   
foto: Katarina brandstation 1896

 Katarina Norra folkskola öppnade 1895 med plats för 1440 elever, arkitekt A W Bergström
 
Törnquistska slaktargården.Tjärhovsgatan 38. Trähusen från 1711 byggdes om 1841 och förenades med en portal. På gårdssidan lusthus och stall från 1700-talet.
     
 
  Mäster Mikaels gata
nr 6, 8 och 10 uppfördes åren efter Katarinabranden 1723. Husen utgör kanske den mest ålderdomliga stadsbilden i Stockholm utanför Gamla Stan

nr 2 bebyggdes till största delen av klädesfabrikören J. P. Rutenbeck på 1770-talet. Har även varit tobaksspinneri 

Foto till vänster: Dihlströmska arbetsinrättningen på Glasbruksgatan 1844-1904
     
Pelarbacken, ovanför Björns trädgård. var det medeltida Stockholms avrättningsplats. 
           
 
             
 Under 15/1600-talet var galgbacken belägen på Stigberget ovanför nuvarande Fjällgatan.
Från sent 1600-tal och ända fram till 1860-tal fanns stadens avrättningsplats i Hammarby strax utanför Skanstull.  

 

           
 
     
Uppdaterat 2014-07-13
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum