HemSödermalmÖstermalmKungsholmenVasastanCityKontaktSök
Sök
Utsnitt av Gillbergs karta cirka 1910
 
 
 
Cyrillus Johansson (1884-1959) arkitekt, verksam i Stockholm från 1906.  Han hade åtskilliga uppdrag åt industrin men ritade också kontors- och bostadshus, stadsplaner m.m. Bland verken märks Vin- & Spritcentralens lagerhus vid Norra station (1923) och Centrumhuset vid Kungsgatan-Sveavägen (1929), Årstabron (1924) och Essinge kyrka 1959. 
 
Fredrik (Fjodor) Lidwall (1870-1945), vars far emigrerat från Sverige till Ryssland, var en av Sankt Petersburgs ledande arkitekter tidigt 1900-tal. Han ritade bl.a. N.A. Meltzers affärs- och hyreshus (1904), Azov-Donbanken (1907) och Hotell Astoria (1911-13). Lidwall kom till Stockholm efter ryska revolutionen, där han bl.a. ritade Tysta gatan 3-5 (1922) och Shellhuset vid Birger Jarlsgatan 64 (1924-27).   
 
Gustaf Emil Broms (1849-1903). Industriman och mecenat. Verkställande direktör på LKAB i Norrbotten. Bekostade zoologiska expeditioner bl.a. till Svalbard m.m.
 
Clarence von Rosen (1867-1955). Hovstallmästare, Ryttmästare och ledamot av Internationella Olympiska kommitten. Instiftade von Rosens pokal. Aktiv Nazist på 1930-talet.
 
Carl Oscar Lundberg (1837-1900) Byggmästare född i Västmanland. C O Lundberg kom till Stockholm som 18-årig snickarlärling 1856 men började redan efter några år att köpa och sälja tomter. Merparten av objekten var belägna på Ladugårdslandet som stod inför att omdanas till det förnäma Östermalm  Byggmästare som förvaltade husen i egen regi och hade en lojal stam av yrkesskickliga arbetare knuten till sig. 
 
Isaak Hirsch (1843-1917) grosshandlare var en av de ledande byggherrarna i Stockholm kring sekelskiftet 1900. Han började sin bana inom järnbranchen men kom snart att syssla med fastigheter. Isaak Hirsch förvärvade tomter i utkanten av den dåtida stadens utkanter och stod som byggherre för de första hyreshusen på Karlavägen och Strandvägen. Han grundade även Oscarsteatern på Vasagatan 1905. En del av sin förmögenhet testamenterade han till bildandet av Stiftelsen Isaak Hirsch minne.
 
 
 Stadsguidningen leds av Pontus Dahlstrand     www.stadsguidningar.se

Uppdaterat 2017-11-17
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum