HemNyhet: SödergatorStadsvandringar...Bussturer...Föreläsningar...Söder "nedcabbat"KontaktMer om Pontus....Sök
Stadsvandringar...
Upptäck Södermalm
Nytorget och Katarina Bangata
Mariatorget och Hornsgatan
Sofia och Åsöberget
Skinnarviksringen och Hornskroken
Zinken, Rosenlund...
Tjärhovsgatan och Stigberget
Mariaberget
Hornstull och Bergsund
Skanstull, Metargatan...
Helgalunden och Eriksdal
Mosebacke..
Södra Station, Medis....
Galgbackarna på Söder
Upptäck Kungsholmen
Upptäck Vasastan
Upptäck Östermalm
Söder om Söder


 Galgbackarna på Söder
 
     
 Galgbacken på Pelarbacken var belägen på en bergknalle utmed Göta landsväg och användes fram till 1500-talet. I sluttningen mot söder fanns under medeltiden Helga Kors kapell.   Ett stycke österut uppfördes under Johan III:s tid Sturekapellet. Det rivs i början av 1600-talet och på platsen grundläggs Katarina kyrka 1656.
     
Galgbacken på Stigberget låg strax utanför de äldsta tullarna på Södermalm. Den var väl synlig från själva staden och nyttjades fram till senare delen av 1600-talet.   
   
 Sent 1600-tal flyttar stadens galgbacke och avrättningsplats till Hammarby utanför Skanstull. Den sista offentliga avrättningen företogs där 1862   
    Skissen visar galgbacken i Hammarby 
     
     
     
 Några av de fyrtiotal väderkvarnar som funnits på Södermalm: Stora och Lilla Somen och Christian Hanssons kvarn på Kvarnberget. Helgan på Tjurberget. Grå Kvarn på Gråberget. Finskan och Dundercrantz kvarn på Pelarbacken. Hökens och Mosis kvarn på Fiskarberget. Havsfrun, Staffan Svenssons och Svart-Henriks kvarnar öster om Katarina kyrka. Rolands kvarn på Erstaklippan.
     
     
     
1724 inrättas ett spinnhus för kvinnliga fångar på Långholmen. 1850 flyttar Kronohäktet från Smedjegården till en nybyggnad på Långholmen.

På 1870-talet uppförs det stora Centralfängelset på Långholmen och där avrättas två personer med halshuggning 1882. Den sista dödsdomen som verkställs i Sverige sker i november 1910 då Anders Ander avrättas med giljotin på fängelsegården.
 
Centralfängelsets byggnader revs 1982
 
 
Stadsguidningen leds av Pontus Dahlstrand och tar 1.5 timme 
 
 
 
                                               www.stockholmsbebyggelse.se
     
     
Uppdaterat 2017-04-12
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum