HemStrandtugg 2020Holmgång 2020StadsvandringarBussturerFöreläsningarSöder på 80 minuterKontaktSök
Föreläsningar
Södermalms äldre bebyggelse
Söder om Söder
1800 till 1850-tal
1860-tal
1870-tal
1880-1915 A
1880-1915 B
1880-1915 C
1915-23
1923-30
1930-40
Byggnadsindex
 Föreläsning Stockholms bebyggelse 1930-tal
     
Katarinahissen   1936, arkitekter Eskil Sundahl, Olof Thunström
Slussen
  1931-35, arkitekt Tage William-Olsson, konstruktör Gösta Lundborg
Luma lampfabrik
  1928-30, arkitekt Arthur von Schmalensee, 
Charkfabriken   1933, arkitekter Eskil Sundahl och Erik Rockström 
   
KTH:s kårhus
  1928-30, arkitekter Sven Markelius och Uno Åhren
Katarina Realskola
  1930-31, arkitekter David Dahl och Paul Hedqvist
S. Kommunala mellanskolan   1936, arkitekt Paul Hedqvist 
N:a flickläroverket, Sveaplan
  1936, arkitekter Nils Ahrbom och Helge Zimdahl
     
Gräsgatan 4-10, Eriksdal
  1929-31, arkitekt Sven Markelius, byggmästare Olle Engkvist
kv. Marmorn, Lundagatan
  1930-32, arkitekt Sven Wallander, HSB.
kv. Färjan, Alströmerg.
  1929-30, arkitekt Sven Wallander, HSB.
Kungsklippan   1934-36, arkitekt Sven Wallander, HSB.
Posten Fridhemsgatan
  1938-39, arkitekt Erik Lallerstedt
John Ericssonsgatan 6
  1935, kollektivhus, arkitekt Sven Markelius
Norr Mälarstrand 66   1931, Sven Hedin, arkitekt Teodor Kjellgren 
Norr Mälarstrand 76   1931, Hellstedt, arkitekt Ragnar Östberg 
     
Kristineberg och Fredhäll 
  Utbyggda på stadens mark under 1930-talet
Gärdet   Utbyggd på f.d. militär mark under 1930-talet
     
Allhelgonagatan 7-9
  1935-36, arkitekt Ture Sellman
 Katarinagården   1931, för ensamstående mödar, arkitekt Ture Sellman
kv. Tegelslagaren    1936, arkitekter Backström & Reinius,
Kvinnornas hus 
  1938,arkitekter Backström & Reinius,
     
Biografen Flamman    1930, arkitekt Uno Åhren,  byggherrre Anna Johansson-Visborg 
Biografen Plaza    1931, arkitekt Björn Hedwall 
Biografen Paraden    1932, arkitekt Björn Hedwall
Biografen Victoria    1936, arkitekt Ernst Grönwall 
Biografen Draken    1938, arkitekt Ernst Grönwall  
     
Rotundan, N. Bantorget   1938, arkitekt Holger Blom 
Ringbaren, Medb.platsen    arkitekt Holger Blom 
     
Västerbron   Stålbro 1931-35, arkitekter Paul Hedqvist och David Dahl,
konstruktörer Ernst Nilsson och Salomon Kasarnowsky
Tranebergsbron   Betonggjuten bro 1932-34, arkitekt och konstruktör som ovan
     
Radhus Norra Ängby
  1931, arkitekt Uno Åhren för HSB
Per-Albinradhusen   1932, arkitekt Paul Hedqvist, byggmästare Olle Engkvist
Södra Ängby
  1933-40, över 500 villor. Arkitekter Edvin Engström m.fl
Tallkrogen   1933-43, arkitekt Edvin Engström för FSK småstugebyrå
"Abbesinien", Hjorthagen
  1934-35, arkitekt Hakon Ahlberg
" LM-staden",
  1937-38, arkitekter Backström & Reinius, byggmästare Olle Engkvist
Gröndalsvägen 15-19   1933, Syndikalisternas AB Husbyggen 
     
 Föreläsare Pontus Dahlstrand                                              www.stadsguidningar.se

Uppdaterat 2018-02-09
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum