HemÖstermalmVasastanKungsholmenCityVästra SödermalmÖstra SödermalmFöreläsningarBussturerKontakt
Östra Södermalm
Katarinaberget
Blecktornsområdet
Tjärhovsgatan
mer....
pm-blad
Bondegatan
Skånegatan
Åsögatan
Götgatan
Götgatsbacken
Katarina Bangata
Blekingegatan
Högbergsgatan
Nytorgsgatan
Tegelviksgatan
Södermannagatan
Metargatan
Danviken
Stadsgården


 
Stadsguidning - Tjärhovsgatan och Stigberget
     
Mellan den torrlagda Fatburssjön och Götgatan anlades Södra Bantorget på 1800-talet som järnvägstorg. I och med att Forsgrenska medborgarhuset står färdigt 1940 så byter torget namn till Medborgarplatsen.
  Lillienhoffska huset byggdes 1668-70 av handelsmannen Joachim Pötter Lillienhof efter ritiningar av J.A. Albinius. residens för den engelska ambassadören 1723-42. Katarina församlings fattighus 1745-1888. 
     
Dosthoffska huset i Björns trädgård uppfördes 1766 av trädgårdsmästare Kristian Dosthoff. Köptes 1860 av Carl Gustaf Björn, sonen Carl Fredrik gjorde om till park i början av 1900-talet.
  Restaurang Grå Kvarn öppnades 1908 av Stockholms utskänknings AB. Arkitekt Sam Kjellberg. Serveringstillståndet övertogs från Källaren Hamburg som upphörde vid samma tid. 
     

Sifwertska kasernen uppfördes 1783 som Lorens Sifwerts bryggeri och bostad. 1813-75 huvudkvarter för Stadsvakten, tidvis kolerasjukhus och senare Ungkarlshotell.
   
foto: Katarina brandstation 1896

 Katarina Norra folkskola öppnade 1895 med plats för 1440 elever, arkitekt A W Bergström
 
Törnquistska slaktargården.Tjärhovsgatan 38. Trähusen från 1711 byggdes om 1841 och förenades med en portal. På gårdssidan lusthus och stall från 1700-talet.
     
Tjärhovsgtatan vid Renstiernas gata cirka 1900   Kapsylen och Kafe 44. Svenska kapsylfabriken AB flyttar in i lokalerna 1900. Verksamhet fram till 1960-talet. 1978 förvärvas huset av olika alternativa grupper som driver det som ett arbetskollektiv.  
Stigbergsgatan 27 byggdes 1930 för och av Byggmästare Olle Engkvist. Arkitekt Ragnar Östberg.
Navigationsskolan, 1907. Arkitekt Georg Ringström. Nu Ersta-Sköndal Högskola
     
     
Pelarbacken, ovanför Björns trädgård. var det medeltida Stockholms avrättningsplats. 
           
  Från sent 1600-tal och ända fram till 1860-tal fanns stadens avrättningsplats i Hammarby.             
Under 15/1600-talet var galgbacken belägen på Stigberget ovanför nuvarande Fjällgatan. Sista lagligt verkställda avrättning i Sverige sker på Långholmens fängelse 1910
Uppdaterat 2021-02-03
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum