HemÖstermalmVasastanKungsholmenCityVästra SödermalmÖstra SödermalmFöreläsningarBussturerKontakt
Bussturer
Stadsvillor och privatpalats
Brott och straff på Söder
Östermalm
Gröndal, Aspudden...
Norra Djurgården
Norrmalm
Vasastaden
kartor
Programblad
Kungsholmen
Ålsten, Södra Ängby..
Danviken, Kvarnholmen...
Kärrtorp, Tallkrogen...
Årsta, Enskede...
Grosshandlare Isaak Hirsch
Byggmästare Olle Engkvist
Agnes, Alma och Anna
Söder på 80 minuter
Malmgårdarna på Söder

                                     
     
Spårvägspalatset 1884-86, A E Melander Spårvagnshallarna byggdes 1904-05    Stockholms elektricitetsverk Tulestationen 1902-06, arkitekt Ferdinand Boberg.  
     
Tulegatatan 15-19 byggdes för LM Ericsson 1896-1900, arkitekt Johan Laurentz.     Läroverket Norra real 1890, identiskt med Södra Latin på Södermalm. P.E. Werming. 
     
Johannes folkskola 1890-91, C. Möller     
 
Nödbostadshusen uppfördes av Stockholms stad 1919 med ett provisoriskt bygglov.     
   
Norra Flickläroverket 1936, Ahrbom&Zimdahl   
   
Vanadis vattenreservoar 1879, G. Ameen   
   
Cederdahls malmgård från 1700-talet    
    
Restaurang Metropol och Biografen Lyran
Byggdes 1926-28, arkitekt Björn Hedwall 
  S:t Stefanskapellet i hörnet av Frejgatan och Tulegatan uppfördes år 1900 men flyttades till Aspudden 1904. Kyrkan finns kvar där och heter Sankt Sigfrids kyrka.   
Stadsbiblioteket 1928, G. Asplund 
   
    Hamburgerbryggeriet 1880-tal till 1970. 
   
  Allmänna Barnhuset
Inrättades på 1630-talet, på Norrtullsgatan från 1885, upphörde som Barnhus på 1920-talet  
   
  Borgerskapets änkehus
Grundat 1724 på Hamngatan, på Norrtullsgatan från 1879, upphörde som Änkehus 1966  
   
  Matteusskolan 1898-1902 som Adolf Fredrik Norra Folkskola, arkitekt Georg A. Nilsson  
   
Den s.k. Sveabron byggdes 1897 för Odengatans sträckning över Sveavägen (f.d. Stora badstugatan). På 1920-talet försvinner bron i och med att Sveavägens gatunivå höjs till Odengatans nivå.    Kvarteren Motorn och Vingen
Stockholms kooperativa bostadsförenings första hus uppförda 1916-22 
     
Röda Bergen får en stadsplan med radhus redan 1909. Området bebyggs dock inte förrän på 1920-talet och då med smålägenheter.    Blomsterfonden bildades på initiativ av Alma Hedin och den första Blomstergården uppfördes i Röda Bergen 1925. Theodor Kjellgren arkitekt. 
     
Birkastaden bebyggdes 1898 till 1912 med täta kvarter av hyreshus, gårdshus och bakgårdar på en utmark till Rörstrands porslinsbruk    Rörstrands porslinsbruk startade 1726 och var verksamt i Stockholm i 200 år. Flyttade till Göteborg och senare Lidköping. 
     
Atlasverkstäderna låg mellan Sankt Eriksplan och järnvägen från 1873. Verksamheten flyttade 1925 till Sickla och blev senare Atlas Copco.    Odengatan 76 1928-29, Erik Lallerstedt
Odengatan 78 1930-31, Björn Hedwall
Odengatan 80 1929-31, Ragnar Östberg 
     
 Sabbatsberg är uppkallat efter Källarmästare Valentin Sabbath. Dessa ägor inköptes 1751 av Stockholms stad för att härbärgera stadens fattiga. På 1870-talet uppfördes ett stort kommunalt sjukhus inom området
  Bergianska trädgårdarna hade anlagts av bröderna Bergius på 1700-talet och donerades till Vetenskapsakademien. När staden växer så säljs egendomen 1885 och trädgårdarna flyttar till Frescati.
     
     
                                                   www.stadsguidningar.se
Uppdaterat 2019-02-14
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum