HemStadsvandringar...Bussturer...Söder "nedcabbat"KontaktMer om Pontus....Sök
Sök

Maria sjukhus

1758 uppfördes, som stoffväveri,  den byggnad utmed wollmar Yxkullsgatan som senare kommer att inrymma Maria sjukhus. 1874 beslutar Stockholms stadsfullmäktige att inköpa tomten och anslår medel till att den tidigare fabriksbyggnaden ska kunna göras om till sjukhus. I början av 1876 öppnar sjukhuset , som ett år senare ges benämningen Maria sjukhus, med 125 sängplatser. 1883 byggs sjukhuset på med en våning. Sjukhuset var avsett främst för "fattige sjuka".
Hela kvarteret Grimman kom med tiden att fyllas av vårdinrättningar, barnbördshus, polikliniker mm.

   Lägg in bild

Verdana kursiv (11px)

Fastighet/adress Wollmar Yxkullsgatan 25
Byggnadsår 1758 (+tillbyggnader)              
Arkitekter ----------------
Byggherrar ----------------
Ursprunglig funktion textilfabrik
Nutida användning --------------
Uppdaterat 2009-07-10
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum