HemStadsvandringar...Bussturer...Söder "nedcabbat"KontaktMer om Pontus....Sök
Sök
Nurnbergbryggeriet

1862 förvärvar den tyske bryggmästaren Fritz Dölling ett äldre bryggeri i hörnet av Högbergs- och Björngårdsgatorna. Anläggningen utvidgas genom nybyggnader av brygghus, mälteri och under 1880-talet uppförs stora magasin och lagerkällare utmed Swedenborgsgatan. Dölling lät också uppföra ett nytt bostadshus och där inreda en elegant bostad åt sig själv.
  1889 övertogs Nurnbergs bryggeri av konsortiet AB Stockholms bryggerier, en koncern som hade för avsikt att lägga under sig hela maltdrycksindustrin i Stockholm. De nya ägarna fortsatte att utvidga och modernisera bryggeriet och åren kring sekelskiftet installerades ny kylmaskin och nytt brygghus och ångpannehus uppfördes. 1909 uppfördes en stor byggnad för stall och verkstäder i kvarteret intill.
  Nurnberg var ett av landets största bryggerier och hade över 150 arbetare men verksamheten nedlades redan 1916. Byggnaderna användes för andra ändamål fram till 1980-talet då de flesta revs för att lämna plats för nya bostadshus.

källa: Bryggerier i Sverige, Staffan Nilsson
RAÄ 1983:4


 

Hörnhuset uppfördes redan 1763 som bryggeri och bostad för bryggaren Sven Roos. Till höger bortanför porthuset syns Döllings eget bostadshus i tre våningar från 1880-tal.

Fastighet/adress Högbergsgatan 69-75
Byggnadsår 1760-tal till ca 1900                
Arkitekter ----------------
Byggherrar Sven Roos, FRitz Dölling, AB Stockholms bryggerier m.fl.
Ursprunglig funktion bryggeri
Nutida användning bostäder, festlokal
Uppdaterat 2009-07-10
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum