HemStadsvandringar...Bussturer...Föreläsningar...Söder "nedcabbat"KontaktMer om Pontus....Sök
Sök
Allmänna Barnhuset

Allmänna Barnhuset inrättades 1624 som ett manufakturföretag med fattiga barn och fångar som arbetskraft. 1638 står Barn- och tukthuset färdigt vid den då nyanlagde Drottninggatan. Under 250 år fungerade inrättningen, med vidsträckta domäner ner mot Klara sjö, både som barnhus och fångvårdsanstalt. Först på 1800-talet utvidgas Spinnhuset på Långholmen till att bli den främsta straffanstalten i Stockholm 
  1885 flyttar Allmänna Barnhuset till till en nybyggd mönsteranläggning på Norrtullsgatan med amsalar, sjukhus, köks-, tvätt och badbyggnader. Till barnhuset överlämnades barn av sanitära eller ekonomiska skäl för vård och uppfostran och placerades därefter i fosterhem företrädesvis på landet. Vid sekelskiftet 1900 var mer än fyra tusen barn utackorderade. Samtidigt vårdades ca 250 barn på själva inrättningen, där även 125 ammor fanns. 
På 1920-talet blev barnhuset barnsjukhus. Trettio år senare flyttade barnkliniken till nya lokaler på Karolinska sjukhuset. Sedan länge benämns f.d. Barnhust för Norrtulls sjukhus.

"Byggnaderna är anmärkningsvärt väl bibehållna och är utan tvekan Stockholms bästa exempel på en komplett vårdinrättning från 1800-talets slut."
                        Andersson/Bedoire 1988


Länk till historik om Barnhuset
 
Norrtulls sjukhus
f.d. Allmänna Barnhuset

Fastighet/adress Norrtullsgatan 14
Byggnadsår 1885               
Arkitekter F.G.A Dahl
Byggherrar Allmänna Barnhuset
Ursprunglig funktion Barnhus
Nutida användning

Idag finns fler olika verksamheter i lokalerna, bland annat fungerar de som bas för psykiatrin med en öppenvårdsmottagning, ett mobilt team och familjevård. Dessutom huserar Habilitetscenter Norrtull, Dövblindteamet med flera i Norrtulls sjukhus.

Uppdaterat 2009-03-23
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum