Skanstull, Metargatan och Vintertullen
 
Hammarbyleden, Skansbron och Skanstullsbron. Stadens träd-och plantskola 1890 till 1940-tal. Kanalplan, Hammarby IP och Södra Flickläroverket. f.d. Privatgatan i kvarteret Masken. Storgårdskvarteret Draget och SKB:s kvarteret Ryssjan från 1920-talet. Malmgårdarna Stora och Lilla Blecktornet. Van Groens malmgård och Elsa Borgs skyddhem. Vintertullen, Faggens krog och Färgargården vid f.d. Hammarby Sjö m.m.

Samling utanför Åhlens Skanstull

 
  Kvarteret Draget från 1924 vid Hammarby IP 
   
   
     
Uppdaterat 2020-07-16