Lördag 3 mars
Sofia och Åsöberget

Sunnerdahlska stiftelsen och barnrikehusen i kvarteret Kristallen. "Judehuset" på Klippgatan och Danelii stiftelse. HSB:s kvarteret Ljuset från 1928-29. f.d. Tottieska malmgården och Barnängens tekniska fabrik på Bondegatan. Sofia Folkskola från 1910 med plats för 2400 elever!! Kvarteret Utkiken längst ut på Folkungagatan från 1860/80-tal. Södra Varvet och Londonviadukten vid Stadsgården mm
           
Samling kl. 12.00 Folkungagatan/Borgmästargatan
avgift 100 kr - tid 1.5 timme
Ingen föranmälan - Välkomna! 
 
      HSB:s första hus 1923 på Klippgatan/Skånegatan 
    Programblad     
Uppdaterat 2018-02-16