Sofia och Åsöberget
 
Sunnerdahlska stiftelsen och barnrikehusen i kvarteret Kristallen. "Judehuset" på Klippgatan och Danelii stiftelse. HSB:s kvarteret Ljuset från 1928-29. f.d. Tottieska malmgården och Barnängens tekniska fabrik på Bondegatan. Sofia Folkskola från 1910 med plats för 2400 elever!! Kvarteret Utkiken längst ut på Folkungagatan från 1860/80-tal. Södra Varvet och Londonviadukten vid Stadsgården mm
           
Samling Folkungagatan/Borgmästargatan

 
  HSB:s första hus 1923 på Klippgatan/Skånegatan 
   
     
    Programblad     
Uppdaterat 2020-07-16