Spårvägspalatset byggdes 1884-86 av Stockholms nya Spårvägs AB och inrymde kontor, bostäder, verkstäder och ett sadelmakeri. A E Melander var arkitekt för byggnaden som de första åren kröntes av två skulpturer med hästspann utförd av Carl Johan Dyfverman.
             
De kvarvarande spårvagnshallarna byggdes 1904-05
   
 nr  5 byggt 1884 och tillbyggt 1890 med kontor,
verkstäder och bostäder för LM Ericsson & CO.
 nr 7-13 Stockholms elektricitetsverk Tulestationen 1902-06, arkitekt Ferdinand Boberg. 
   nr 3 Immanuelskyrkan byggdes 1884-87, arkitekt Gustaf Sjöberg. Kyrkan revs 1977.
     
 Pärlstickaregränd    
 nr 15-19 byggdes för LM Ericsson 1896-1900, arkitekt Johan Laurentz.
 Läroverket Norra real stod färdigt 1890, identiskt med Södra Latin på Sdermalm. Arkitekt PE Werming.
     
nr 35 byggår 1903-04, arkitekt Dorph & Höög

nr 37 byggår 1904-05, arkitekt Sam Kjellberg
  nr 22 byggår 1930-32, tidigare Shell-mack i bv

nr 24 byggår 1905-06 f.d. apoteket Mården
     
     
     
 kvarteret Geten bebyggdes med enkla hyreshus på 1880-talet och fick då benämningen "Sibirien". Husen revs i början av 1960-talet och ersattes med moderna hyreshus.    S:t Stefanskapellet i hörnet av Frejgatan och Tulegatan uppfördes år 1900 men flyttades till Aspudden 1904. Kyrkan finns kvar där och heter Sankt Sigfrids kapell. 
Uppdaterat 2015-02-07