Zinken, Rosenlund och Rackarebergen

 Frans Zinks malmgård och karpdammar. Idrottsplatsen och Samaritens barnsjukhus. Maria folkskola och Tobaksmonopolet. Tantogården och Ekermanska. Maria Bangata och järnvägens stambana. Luth och Rosens verkstäder. Bröllopshemmet och f.d. Södermalms fattighus. Nödbostäderna i kvarteret Stativet och Tumstocken. Södersjukhuset och Sachsska barnsjukhuset. Koloniområdet Södra Årstalunden m.m.

Samling utanför Zinkens Idrottsplats
Avgift 100 kronor - tid 1.5 timme
Ingen föranmälan - Välkomna!

Inget datum för denna vandring finns ännu!
 
     f.d. Södermalms fattighus från 1890-talet
Uppdaterat 2018-03-18