Föreläsningar i ABF-huset januari/februari 2016
1800 till 1850-tal 

Eldqvarn: Stockholms första ångdrivna spannmålskvarn startar 1805. Länscellsfängelset och Rannsakningshäktet. Myntverket och Garnisonssjukhuset. Brunkeberg Hotell och Westmanska palatset på Norrmalm. Första gasverket vid Klara sjö 1853.  
 
 "Dihlströmmarna" och Stockholms stads stora arbetsinrättning på Glasbruksgatan. Optiska telegrafen och Gamla Navigationsskolan på Mosebacke. Prins Carls inrättning "för fattiga och ovårdade barn" och uppfostringsanstalten på Tjärhovsgatan. Fattigbyggnadsfonden och Arbetarbostadsfonden till minne av den 9 februari 1853 m.m.
 
 
       
 
Stockholms bebyggelse 1800 till 1850-tal

Historisk karta från Stockholmskällan: 

Vägvisare inom Stockholm av T. v. Mentzer. På P.A. Huldbergs Förlag. 1 uppl. 1855.

Du kan öppna kartan med zoom-funktion  direkt i webbläsaren via länken under kartan 
 

   
   
   
    1855 års karta
       
     
  Rannsakningsfängelset vid Myntgatan 1846-52    Stadsarkitekten Per Axel Nyström
  Hotell Rydberg vid Gustaf Adolfs torg, 1852-56   Arkitekter Albert Törnqvist och J.F. Åbom  
(7)  Brunkebergs Hotell 1838-41   Arkitekt P. A. Nyström, från 1920-talet Telegrafverket
  Firma Joseph Leja, Regeringsgatan 7, grundad 1852.   femtio år senare bildas NK genom en sammanslagning med K.M. Lundbergs varuhus. 
  Katolska Eugeniakapellet 1837    Arkitekt Fredrik Blom, tornras 1866, revs 1968 
  Gaslysningsbolaget vid Klara sjö startar 1853   Gasklockan vid Norra Bantorget tillkom 1875 och den vid Sabbatsberg några år senare 
  Länscellfängelset Wallingatan 15, 1843-44   Rivs 1896 och byggs nytt på Östermalm 
(5)  Westmanska palatset byggdes för bryggarmästaren Abraham Westman 1799-1800    Arkitekt C.C. Gjörwell d.y. Palatset ägdes av Vetenskapsakademien från 1828 till 1916 
     
  Den ångdrivna spannmålskvarnen Eldqvarn anlades av A. N. Edelcrantz på Kungsholmen 1805   Stor magasinsbyggnad uppförd 1859, arkitekt Ludvig Hedin 
(3)  1752 öppnar Serafimerlasarettet i den Gripenhielmska malmgården (uppförd redan på 1660-talet)    1829-32 om- och tillbyggnad av den f.d. malmgården, arkitekt P.A. Nyström 
  Kungliga myntverket på Hantverkargatan 1849   J.F. Åbom, (f.d. Samuel Owens verkstäder)
  Westinska huset, Hantverkargatan 4, 1816-18    Byggherre garvare Jakob Westin 
  Eira kurhus för veneriskt sjuka 1816 till 1955   i f.d. kronobränneri Hantverkarg./Parmmätarg. 
(1)  Garnisonssjukhuset (nu Landstingshuset) 1817-34   Stadsarkitekt Carl Christopher Gjörwell d.y.
       
(4)  Fattighusen i Sabbatsberg    Egen församling 1752-1888 
       
  Kungliga Lifgardet till häst 1808-17   Arkitekt Fredrik Blom , Flyttar till Lidingövägen 1897
       
  Kok- och våghuset, Blasieholmen 1830-tal    Arkitekt C.C. Gjörwell d.y.  
  Skeppsholmskyrkan 1824-42     Arkitekt F. Blom 
  Kastellet, Kastellholmen     Arkitekt F. Blom 
       
  Nils Ericssons sluss byggår 1846-50   Ersattes av dagens Slussen på 1930-talet 
  Södra stadshuset    Uppförd på 1660-talet, stadsmuseum från 1937 
(11)  Gamla Navigationsskolan 1842-44   Arkitekt Carl Gustaf Blom Carlsson
(12)  Fiskargatan 6 Mosebacke    Optiska telegrafen 1838-66  
  Bysättningshäktet på Hornsgatan 82   Stockholms gäldstuga 1782-1872 
  Christinehofs f.d. malmgård    Borgerskapets gubbhus 1816 till 1908 
  Långholmen korrektions...     
       
  Liljeholmens stearinfabrik    I Danvikstull från 1841 till 1970 
  Danvikens hospital    Från 1500-tal till 1915 
  Södra varvet    Grundades 1687, sista sjösättnig 1907 
  Arbetarbostadsfonden till minne.....     "..till minne av den 9 februari 1853"  
  Fattigbyggnadsfonden     Grundades 1849 av brandförsäkringskontoret. 
(14)  Dihlströmska arbetsinrättningen, Glasbruksgatan   inrättades på 1840-talet, flyttade till Högalid 1905. 
(15)  Sifverska kasernen    Byggt 1783 som bryggeri. Stadsvakten 1813-75.  
  Uppfostringsanstalten på Tjärhovsgatan    Från 1840-tal, flyttar till Skrubba sent 1800 
  Dödgräfarbostället utanför Skanstull    Uppfördes inför 1834 års koleraepidemi  
       

 
Uppdaterat 2020-07-16