Stadsguidning - HjorthagenDe första arbetarbostäderna i Hjorthagen tillkom redan 1898. De s.k. gasverksvillorna var byggda i trä och revs på 1950-60-talet.

Fotografi till höger: "Tegeltravarna" i kvarteret Jakten då de var nybyggda 1915 

"Långkorven" i kvarteret Kopplet med stor gemensam gård stod klart 1923.   


    
     
Det kommunala bostadsbolaget Stockholmshem bildades 1937 i syfte att bygga och förvalta bostäder för barnrika familjer. De trevånings smalhusen kring Hubertusplan och utmed Dianavägen stod klara 1939.      Från sent 40-tal till mitten av 50-talet bygger Stockholmshem vanliga hyreslägenheter i trevåningshus utmed Artemisgatan. 1964 bebyggs även kvarteret Drevkarlen med bostäder. Arkitekter Backström&Reinius.  
     


Hjorthagens kyrka
invigdes 1909. Arkitekt Carl Bergsten. Dekorationer av Filip Månsson.

Hjorthagens gamla skola 1898  

Hjorthagens "nya" skola byggdes 1925. Arkitekt Georg A. Nilsson.  

Fotografi till höger: "Gula husen" i kvarteret Skytten byggdes av Stockholms stad 1909. Fotografiet från 1911 
   
     
Smalhusen i "Abessinien" uppfördes 1934-37 som ett tidigt exempel på serieproduktion av bostäder. Byggandet av 600 bostadsrättslägenheter var ett samarbete mellan byggmästare Olle Engkvist och gas- och elverkens arbetarklubbar. Arkitekt Hakon Ahlberg 
     
Värtagasverket invigdes 1893 och ersatte gasverket vid Klara sjö bakom Centralstationen    Elektricitetsverket togs i drift 1903 och ersatte Brunkebergs elverk på Regeringsgatan.  
     
     
                                                   www.stadsguidningar.se
Uppdaterat 2018-03-22