Föreläsningar i ABF-huset februari/mars 2017
Stockholms byggnader 1885-1915

  
Årtionden kring förra sekelskiftet tillkommer många av Stockholms mest karaktäristiska byggnader. Från att ha varit något av en förvuxen småstad så skjuter de nya husen i höjden och stadsbilden förändras drastiskt. Många fasader kläs med tegel och natursten. De mest exklusiva bostadshusen utrustas med moderniteter som hissar, badrum och vattenklosetter. I affärs- och kontorsbyggnader lanseras för första gången konstruktioner med stålbalkar och armerad betong. 
  Föreläsningarna med många både nya och gamla fotografier belyser den här epoken i Stockholms bebyggelsehistoria. Även numera rivna byggnader från dessa årtionden. 
     
Bostadshus 1885-1915

Hotell Anglais, Daneliuska och Bångska husen vid Stureplan. Von Rosenska palatset och Bromska villan. Kollektivhuset Hemgården och Kvinnohuset Hemtrefnad på Östermalmsgatan. "Tegeltraven" vid Fridhemsplan och AB Stockholms arbetarehem i kvarteret Storken. SJ:s arbetarbostäder på Kungsholmen. Curmanska, Palmeska och Kreugerska husen i Villastaden. Lärkstaden och Diplomatstaden m.m.  

foto: Daneliuska huset vid Stureplan  
   
Uppdaterat 2020-07-16