Wollmar Yxkullsgatan
Maria gamla folkskolor. Yxkulls och Hartwigska malmgårdarna. f.d. Winborgs tekniska fabrik och Stockholms kartongfabrik. Momma-Renstiernas palats, Södra Barnbördshuset och f.d. Maria sjukhus. Malmqvistska barnuppfostringsanstalten och Gowenii minne. Frans Zinks malmgård och karpdammar. Ungkarlshotellet Spjutet, Arbets- och försörjningsinrättningen Högalids vårdhem m.m

Samling utanför T-bana Mariatorget 

 
Portalen till Södra BB
     
     
     
 
     
     Uppdaterat 2021-01-24