Stadsgården
AB Drottsgården, Sjömansinstitutet och Saltsjöbanan. Ferdinand Bobergs Stora tullhuset. Stadsgårdshissen och Sista styfverns trappor. Tjärhofvet och stadens skepsvarv vid Tegelviken. Londonviadukten m.m.
 
Samling utanför Sjöfartshotellet, Katarinavägen 26

 
     Foto: Minnesplakett över Södra Varvet vid Londonviadukten
Uppdaterat 2021-01-22