Södergata 4 - Tjärhovsgatan

Södra Bantorget och Björns Trädgård. Restaurang Grå Kvarn, Källaren Hamburg och den medeltida avrättningsplatsen på Pelarbacken. Brandstationen, Sifwerska kasernen och Katarina norra folkskola. Törnquistska slaktargården och Kapsylfabriken. f.d. bussterminalen för Björknäs-Värmdöbussarna på Borgmästargatan. 1800-talshusen i kvarteret Utkiken. Tjärhovet, Södra varvet och Londonviadukten m.m. 


Läs mer om:
Restaurang kvarnen
Katarina brandstation
Sivertska kasernen
Katarina Norra folkskola
Kapsylfabriken. 

 
Stockholms stads uppfostringsanstalt på Tjärhovsgatan 12 låg där Droskanparken är nu. I bakgrunden skymtar den Sifwertska kasernen. Uppfostringsanstalten flyttade till Skrubba 1896.Uppdaterat 2018-02-19