Folkskolorna i Stockholm 

Fram till mitten av 1800-talet var Stockholms skolor i regel belägna intill någon av stadens kyrkor. Från 1860-tal uppför de flesta församlingarna nya skolhusbyggnader t.ex. Maria och Hedvig Eleonora.
  Från 1880-talet och fram till sekelskiftet 1900 uppförs de riktigt stora "folkskolepalatsen" som Katarina Södra och Norra, Mariaskolan, Kungsholmens folkskola (Sveriges största!), Gustav Vasa, Johannes och Matteus. 
Efter 1905 övergår skolorna från att ha varit församlingarnas ansvar till att bli en kommunal angelägenhet; Adolf Fredrik, Sofia och Högalidsskolan uppförs i början av 1900-talet.

 

Inga nya datum finns för denna busstur.
 

Maria gamla folkskola vid Timmermansgatan, en av Stockholms äldsta bevarade folkskolor.
<>  <>  <>  <>  <>  <> 
Uppdaterat 2018-01-04